perjantai 14. huhtikuuta 2017

Samburusta Sudaniin / From Samburu to Sudan

Matongon opettajaseminaariin tulee opiskelijoita myös Kenian kaukaisista kolkista joissa ei ole pappeja palvelemassa seurakuntaa. Opiskelijapastori John Oselu järjestää heille kaste- ja rippikoulun ja opettaa luterilaisen opin perusteet. Syksyllä 2016 kastettiin kolme nuorta kristuksen kirkon jäseneksi ja konfirmoitiin 18. Kuvassa samburu opiskelijan kaste. Näin oppilaitos toimii myös kirkon palveluksessa.

Matongo Teachers Training College receives students even from remote areas of Kenya where is no pastors who serve the congregations. Chaplain John Oselu provides catechism teaching and autumn 2016 three students were baptized and 18 confirmed. (A samburu student in the photo). So is s  the college also supporting the church mission.

Etelä-Sudanin piispa Noah Wilson vieraili Matongossa tapaamassa etelä-sudanilaisia opiskelijoita. Maassa ei tällähetkellä voi sotatilan vuoksi tehdä lähetystyötä, mutta kirkko toimii Ugandassa olevilla pakolaisleireillä, joissa sudanilaisia on jo lähes miljoona.
Noah Wilson, the bishop of South-Sudan, visited Matongo meeting students from his country which is now suffering from the war. Church is working on the refugee camps in Uganda where is already one million Sudanese.

Orpoprojekti laajentui vuoden 2017 alussa Pohjois-Kenian Samburu-alueelle. Alue kärsii kuivuudesta ja nälänhädästä, sadetta ei ole saatu vuoden 2016 tammikuun jälkeen.

Child care project expanded to Samburu in the beginning of 2017. Area is suffering from drought, no rains have been received since January 2016.


Lähettikokous järjestettiin Kisumussa ja se päättyi Matongon opiskelijajumalanpalvelukseen jossa osallistujia on lähes 500. Saarnan piti Afrikan työn koordinaattori Ari Lukkarinen (kuvassa vasemmalla, toinen rivi alhaalta). Lähetit tapasivat seminaarin opiskelijoita ja henkilökuntaa.
Missionary meeting was arranged in Kisumu. Program ended to Matongo, where missionaries met students and staff from college. In Sunday service where reverent Ari Lukkarinen (on the left, second row from down) preached was attending around 500 students.

Herra on näet antanut meille tämän käskyn: - Minä panen sinut valoksi kansoille, pelastukseksi maan ääriin saakka (Apt.13:47).

"I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth" (Acts 13:47)

keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Kotimaata kiertämässä / Travelling around Finland

Olemme ensimmäisen kotimaan-kautemme aikana vierailleet kertomassa lähetystyöstä Keniassa. Tilaisuuksissa on eri ikäistä väkeä esikoululaisista kultaisen iän kerholaisiin asti. Kuvassa koululaiskinkerit Parkanossa, jotka päättyivät yleisön innolla laulamaan virteen 501. Taivaan Isä siunaa Afrikkaa!
During our first period in the home country we have visited schools and congregations telling about mission work in Kenya. We have met people from primary school children to golden age seniors. In the picture a meeting in Parkano which ended with a hymn: May God bless Africa!

Koululaisvierailuilla lapset tahtovat tietää hyvin käytännöllisiä asioita: miksi koulu maksaa, mitä lapset leikkivät Keniassa, miksi vasta-syntyneitä joskus hylätään? Eräs eskarilainen halusi tietää miten ruutia valmistetaan. Ihmettelimme vähän kysymystä, ja poika tarkensi: jos kerran olet opettaja kemiassa, niin voitko kertoa miten ruutia valmistetaan? Täytynee selvittää seuraavaksi kerraksi : ). Kuvassa Nyagesan ala-asteen oppilaita, joilla on ystäväkoulu Suomessa.
Children are very interested in practical things; why schools are so expensive, how do children play in Kenya, why babies are sometimes abandoned? In the picture children at Nyagesa Primary, which has a friendship school in Finland,

Monesti kuulijoiden kysymykset koskevat turvallisuutta: onko Kenia turvallinen paikka elää ja tehdä työtä? Siihen voimme todeta, että jos Jumala on nähnyt hyväksi lähettää lähetys-työhön Hän on luvannut olla mukana joka päivä maailman loppuun asti. Pelossa ei tarvitse elää. Kuvassa Ohtakarin merenrantamaisemia.
Many times questions are related to the security, Is Kenya a safe place to live in? To this questions we may answer that if God has send somebody to mission work, He also shall take care of them. We don´t need to live in fear. In the picture Ohtakari sea shore.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20).

And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” (Matthew 28:18-20 ESV)

lauantai 12. joulukuuta 2015

Konfirmaatiojuhlaa / Celebrating Confirmation

Osallistuimme Kisumussa Järvihiippakunnan Kiitosjuhlaan, jossa oli paikalliseen tapaan pitkiä puheita, useita kuoroja ja ruokailu. Lasten aika kului mukavasti kun he löysivät kottikärryt joilla sujui yhteinen leikki.

We participated Lake Dioces Thanksgiving celebrations in Kisumu, in which was a lot of program. Children´s time went fine when they found a wheel barrow to play together.


Kiitosjuhla oli orpoprojektille tärkeä. Lauantaina kastettiin kahdeksan ja seuraavana päivänä konfirmoitiin 18 projektin nuorta. Rippikoulun kävi samanaikaisesti myös muita, joten konfirmaatioon osallistujia oli yhteensä 67. Kuvassa kulkue lähdössä kohti kirkkoa.
Thanksgiving was important to Child Care Project. On Saturday eight children were baptized and next day 18 confirmed. The total number of confirmed children was 67. In picture the group is heading to church.

Kuvassa orpoprojektin konfirmoidut nuoret. Oikeassa reunassa toimistosta huolehtiva Mauline Agandi, takana vasemmalla diakoni Richard Tannel ja toisena vasemmalta ohjausryhmän puheenjohtaja Emmanuel Owako.
In picture confirmed youth from Child Care Project. In the right mama of the project Mauline Agandi who runs the office, on the left deacon Richard Tannel and second from the left chairman of the board Emmanuel Owako.

Piispa Joseph Ochola jakaa diakonissa-opiskelijoille juhlajumalanpalveluksen ohjelmia. Työharjoittelun lomassa kokoontuivat tulevat diakonissat intensiivijaksolle Matongoon. He iloitsivat toistensa tapaamisesta ja myös meidän opettajien oli hieno nähdä miten kaksi vuotta sitten koulunsa aloittaneet epävarmat nuoret naiset näyttivät jo ihan ammattilaisilta!

Bishop Joseph Ochola is dealing out the programs for service to the deaconess students. Between internship to Matongo gathered students were happy to meet each others. We teachers also enjoyed seeing how two years ago quite insecure young women looked already like real professionals!

Joulukuun alussa saimme vieraaksemme lähetyksen ystäviä, joiden kanssa kiipesimme Kenian vuorelle. Ilman kantajia ja kokkeja matka olisi katkennut lyhyeen. Kuvassa olemme 3300 metrissä eikä vuoristotauti vielä aiheuttanut ongelmia. Seuraavana päivänä kävelimme 9 tuntia ja nousimme 1000 metriä, jonka jälkeen osa joutuikin aloittamaan paluumatkan.

Early December we received mission friends from Finland, with whom we climbed on Mount Kenya, Without carriers and cooks our journey would have stopped much earlier. In picture we are in 3300 m and there is not yet mountain sickness symptoms. Next day we walked 9 hours and the altitude increased with 1000 m, which meant that many of us were forced to start the return trip down from the mountain.

Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina (Psalmi 121: 7-8).

The LORD will keep you from all evil; he will keep your life. The LORD will keep your going out and coming in from this time forth and forevermore (Psalm 121: 7-8)

perjantai 18. syyskuuta 2015

Syksyn satoa / Autumn greetings


Matongon opettajaseminaarissa päätti opiskelunsa heinäkuun lopussa yli 100 nuorta. Lähtölaulu kaikui vahvana kuorossa: "Until we meet again, I will love the Lord I will serve the Lord until we meet again!" Meillä opettajilla oli haikea mieli lähettäessämme heitä käyttämään opittuja taitoja. Uudet opiskelijat ovat saapumassa taloon parhaillaan ja elämä jatkuu. Tulo- ja lähtöpäivät ovat vilkkaita moottoripyörätakseille (piki-piki).

Over 100 students from Matongo Teachers Training College finished their studies in the end of July. Their choir was singing: "Until we meet again, I will love the Lord I will serve the Lord until we meet again!" and we teachers were in tears when sending them out to the real world. New students are arriving to college and life goes on. Term ending and beginning are good business days for motorbiketaxis (piki-piki).

Turvallisuushenkilöstö tuplaantui, kun saimme kaksi uutta koiranpentua nimeltään Barack ja Simba (kuvassa). Totuttelemisvaihe on vielä meneillään. Sekä isoilta koirilta että meiltä kasvattajilta kysytään välillä pitkää pinnaa pentujen sähellyskierrosten noustessa. Mutta ovat ne silti tosi hellyttäviä!

Security staff was doubled when we got two new puppies, Barack and Simba (photo). Our old dogs and we trainers are sometimes irritated when the puppies get overwhelmed and patience is needed. But they are so cute anyway!

AIDS-orpoprojektin kenttäkierroksen aikana olemme tavanneet lähes kaikki projektissa olevat lapset (n. 500) sekä heidän huoltajansa. Kuvassa projektin lapsia joille mzungujen (euroop-palaisten) digikamera oli suuri ihmetyksen aihe. Lapset ovat kiinnostuneita uusta asioista ja voi vain ihailla heidän nopeaa omaksumiskykyään.
Projektin johtajana olen kertonut lapsille kuinka kummit rukoilevat heidän puolestaan ja kuinka rukous on parasta mitä ystävän puolesta voi tehdä. Olen pyytänyt heitä muistamaan rukouksissa myös omia kummejaan.

During the AIDS orphan fieldtour we met almost all children in the project (about 500) and their guardians. In the picture children are playing with a camera belonging to mzungu (an European). A digital camera showing the pictures immediately is still a big wonder. It is so nice to see their interest to new items and how quicly they learn. I have been telling to the children how the sponsors are praying for them, which is the most important gift you can give to your friend. As a project director I have also asked children and the guardians to pray for theirs sponsors.

Tapaamisissa lapsille jaettiin tarvikkeet alkavaa lukukautta varten, käytiin läpi edellisen lukukauden todistuksia ja kannustettiin opiskele-maan. Kuvassa yksi nuorimmista lapsista kuittaamassa uusia koulukenkiä.

During the meetings children were given the items for following semester at the school, reports from the previous semester were checked and children were encouraged with their studies. In the picture one of the youngest children signing that he has received new shoes.

Tapaamisten yhteydessä nuoria ja huoltajia on valistettu myös vaikeista aiheista kuten päihteiden väärinkäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja HIV:stä. Orpolasten elämä on alttiimpaa huonoille vaikutteille kun niiden, joilla on omat vanhemmat huolehtimassa. Olemme kannustaneet tekemään suuria suunnitelmia ja rukoilemaan niiden puolesta. Jokainen on arvokas Jumalan luoma yksilö! Evankeliumi Jeesuksesta on myös keskeisenä tapaamisissa. Kuvassa isojen tyttöjen ryhmä (ja lehmä) keskustelemassa diakonissojen kanssa.

During the field tour the teenagers and guardians have got lessons with very hard topics: drug abuse, sexual abuse and HIV. The Orphans are more vulnerable to bad influences than those who have own parents. We have been encouraging the youngsters to have big dreams and pray for them. Everybody is valuable and created individually by God! Gospel about the work of Christ is also in the center in meetings. In the photo there is girls (and a cow) discussing with the deaconesses.

Kuka on suurin? Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään. Hän nosti viereensä lapsen ja sanoi heille: "Joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri."  (Luuk. 9:46-48)

Who Is the Greatest? An argument arose among them as to which of them was the greatest. But Jesus, knowing the reasoning of their hearts, took a child and put him by his side and said to them, “Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For he who is least among you all is the one who is great.” (Luke 9:46-48 ESV)

perjantai 22. toukokuuta 2015

Elämää seurakunnissa ja Neemassa / Life in the congregations and at the Neema College

Uuden kirkon käyttöönottojuhla on suuri tapahtuma koko yhteisölle. Magwgwan kirkon rakentamiseen on Sley antanut avustusta, mutta suurin osa rahoista on kerätty paikallisin voimin.

The opening ceremony of the new church is big happening to the whole community. Leaf has supported financially the Magwgwa church building, but most of the needed funds have been collected locally.

Paikalliset seurakunnat ovat monesti ulkoisesti vaatimattomia mutta niissä tehdään juuri sitä työtä miksi kristillinen kirkko on olemassa -saarnataan evankeliumia, kastetaan lapsia, jaetaan ehtoollista ja julistetaan syntejä anteeksi.

Congregations are many times externally very modest but they are doing just the work Christian church is for - preaching gospel, baptizing children, giving Lord´s Supper and proclaiming the sins to be forgiven.


Perusasteen opettajaopiskelijat ahkeroivat Matongossa noin 2 vuotta, jonka aikana asutaan asuntolassa. Iltaisin pääasiallinen ajankulu on opiskelu mutta se kannattaa, koska opettajista on maassa jatkuva pula.

Primary teacher training in Matongo takes about 2 years and during that time students are living in the dormitories. In the evenings the main activity is to study but it´s worth that because there is constant lack of primary school teachers in Kenya.

Opettajaharjoittelijat valmistautumassa opetustilanteeseen. Nyt on aika näyttää mitä kuluneiden vuosien aikana on opittu!

Teacher trainees are preparations for the teaching practice. Now it´s time to show what we have learned!

Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä (Ps. 119: 105, 130).

Your word is a lamp to my feet and a light to my path. The unfolding of your word gives light; it impacts understanding to the simple (Psalm 119: 105, 130).

Sastamalassa tavataan ! Looking forward meeting you in Sastamala !

keskiviikko 18. maaliskuuta 2015

Valkoinen Maasai Transmarassa / White Maasai in Transmara

Teimme matkan Transmaran alueelle. Matkalla vierailimme Botoron, Moniankun ja Mapashin ala-asteilla. Tuliaisina oli Evankelisen opettajaliiton lahjoittamia koulukirjoja. Kuvassa olemme Maasai-aluella Mapashin koulussa, jossa ryhmämme sai lahjaksi Maasai-viitat ja rannekorut. Tuskin meitä edes enää erotti paikallisista:)

We travelled to Transmara area to visit Botoro, Monianku and Mapashi Primary Schools. As a present we took school books which were donated by Evangelical Teachers Association. In picture we are on the Maasai area at the school called Mapashi where our group was given a traditional Maasai ropes and wristlets. I wonder who is anymore able to identify us from the locals ?

Tässä kuva Botoron ala-asteelta. Koulujen ryhmäkoot ovat yleensä hyvin isoja ja kuvassakin näkyy vain puolet esikoulu-ryhmästä.

This photo is from Botoro primary school. Groupsizes in the schools are usually very big and in this picture you can see only half of the preschoolclass.Matongon Neema Collegen graduaatio on suuri juhla koko oppilaitokselle. Valmistuneita oli tällä kertaa noin 140, joista suurin osa opettajia. Opettajakoulutus kestää kaksi vuotta.

Matongo Neema College graduation is a big happening to the college. Number of graduated students were this time about 140 and most of them teachers. Education in teacher´s college takes two years.

Matongon orpokotiin tuotiin muutama viikko sitten vanhempiensa hylkäämä pieni tyttövauva. Koska häntä ei oltu kastetty suoritettiin kirkossa kaste, ja tytön nimeksi tuli Precious Furaha.(suomeksi Arvokas Ilo).
Matongo children´s home received a baby girl who had been abandoned by her parents. Because she was not baptized we organized a baptism in a church. She got a name Precious Furaha. It means Precious Joy (=Furaha in kiswahili).

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:18-20).

And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” (Matthew 28:18-20 ESV)

maanantai 26. tammikuuta 2015

Tapahtumia Matongosta ja Kalokasta / Happenings at Matongo and Kaloka

video
Matongossa on vuosittain kultturipäivä, jossa opiskelijat esittävät omien perinteidensä mukaista ohjelmaa. Videossa vuorossa Maasai-tanssi (näkyy ainakin Windowsissa).
Matongo TTC College celebrates annually Cultural Day where all tribes have opportunity to represent their traditional programs. Video is about Maasai-dance (Can be seen in Windows).


Missionary Anja-Maija Vanhanen sai taivas-kutsun lokakussa. Matongon kirkossa järjestettiin muistotapahtuma, jossa orpokodin lapset lauloivat. Anja-Maija perusti orpokodin v. 1987 ottamalla luokseen asumaan Emmanuel -nimisen pojan.
Missionary Anja-Maija Vanhanen joined saits in the end of October. In Matongo church was a service where children were singing. Anja-Maija established orphanage 1987 by taking an orphan called Emmanuel to live with her.


Anja-Maijan muistoksi istutettiin puu orpokodin pihaan. Lastenkodissa on nykyään tilaa 24:lle lapselle iältään 1-10 vuotta. Joulukuussa 13 lasta pääsi muuttamaan perheisiin, joita tuetaan projektin toimesta. 
In orphanage a tree was planted to honour Anja-Maija´s memory. Today there is 24 places for children in age between 1 and 10. In December 13 children were moving to families and are in Home Based Care, which means that the families they live in are supported by project.


Keniassa lapset aloittavat koulun jo 3-4 vuotiaina. Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ole varaa laittaa lapsiaan kouluun. Kalokassa on kolme viikkoa sitten käynnistetty uusi koulu vähävaraisille perheille (kuvassa). Koulussa on nyt 50 lasta ja 4 opettajaa.
In Kenya children start their school at age of 3-4 years. However all families can´t afford even public schools. In Kaloka there is a new school for unwealthy families, which was started three weeks ago. Currently there is 50 children and 4 teachers.
Uuden koulun perustajalla (kuvassa oikealla) oli halu saada tietoa suomalaisesta koulujärjes-telmästä. Keniassa pientenkin lasten koulupäivät ovat pitkiä (klo 7-17). 
The founder of the school (lady on the right) was willing to hear about education system in Finland. In Kenya schooldays even for little children are very long (from 7 to 17).

Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon: kuin kedon kukka hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan (Ps. 103:15-18).
As for man, his days are like grass; he flourishes like a flower of the field;for the wind passes over it, and it is gone,and its place knows it no more.But the steadfast love of theLORD is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children,to those who keep his covenant and remember to do his commandments.(Psalm 103:15-18 ESV)